אימייל: info@taosangha.co.il
טלפון: 054-5804122
פייסבוק: taosanghaisrael